På gång

Jag tecknar och

           gör

                            mönster...